Постанова від 8 жовтня 2008 р. N 905 Київ - страница 13

^ АКТ
про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною

Цей акт складено про те, що ____________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові кандидатів в
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   усиновлювачі, громадянство)
за направленням N _________ від ___________________, виданим ____________________________
                                                                                                                                                                                  (найменування
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               органу, який видав направлення)
особисто познайомилися з дитиною (дітьми) ______________________________________________
                                                                                                                                                       (прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               по батькові, дата народження)

Дата та місце знайомства _______________________________________________________________

Знайомство відбулося в присутності представника служби у справах дітей
_____________________________________________________________________________________,
                                               (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові представника)
представника закладу, в якому перебуває дитина, або прийомних батьків, батьків-вихователів,
опікуна, піклувальника _________________________________________________________________
                                                                                                                               (прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                           по батькові) 

_________________________________
           (ініціали та прізвище представника
                    служби у справах дітей) 

_______________________________________
     (ініціали та прізвище представника закладу, в якому
             перебуває дитина, або прийомних батьків,
           батьків-вихователів, опікуна, піклувальника) 

__________________________
                               (підпис) 

_______________________________
                                      (підпис) 

Факт складення цього акта засвідчуємо* 

  

__________________________
    (найменування посади керівника
            служби у справах дітей) 

_______________________________
           (найменування посади керівника
         закладу, в якому перебуває дитина) 

______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

_____________________________________
                              (ініціали та прізвище) 

______________________________
                                   (підпис) 

_____________________________________
                                          (підпис) 

М. П. 

М. П. 

____________
* У разі усиновлення дитини з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї опікуна,
піклувальника факт складення акта засвідчується тільки керівником служби у справах дітей. (додаток 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

 


Додаток 9
до Порядку 


^ ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення дитини

Прізвище, ім'я, по батькові кандидатів в усиновлювачі ________________________________________
______________________________________________________________________________________

Країна проживання ____________________________________________________________________

Обліковий номер в Книзі обліку кандидатів в усиновлювачі __________________________________

Прибули ____________________________ за направленням N _____ від ________________________
                                                   (дата)
для знайомства з дитиною (дітьми) _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
до ___________________________________________________________________________________
                                                                          (назва закладу, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                      прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника) 

Знайомство з дитиною (дітьми) відбулось __________________________________________________
                                                                                                                                                          (дата)
у присутності __________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові представників служби у справах дітей, 
______________________________________________________________________________________
                                               закладу, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника) 

Знайомство з дитиною не відбулося _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (зазначити причини) 

Контакт з дитиною _____________________________________________________________________
                                                                                                            (встановлено/ не встановлено) 

Кандидати в усиновлювачі відмовилися від усиновлення дитини ______________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (зазначити причини)
 

____________________________________
                         (найменування посади
                            керівника служби у
                                 справах дітей) 

_____________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.  

  

"___" ____________ 20__ р.  


Додаток 10
до Порядку 5899649596489567.html
5899797773735061.html
5900014489589909.html
5900191288433070.html
5900335512676727.html