Для кращих роботи з зведеними таблицями існує панель інструментів Сводная таблица


   Для кращих роботи з зведеними таблицями існує панель інструментів Сводная таблица.
    Для кращого засвоєння спробуємо зробити вищесказане з іншими заготовками полів. [Додаток 15]
    Для роботи з зв’язаними таблицями в створеній книзі листи 1, 2, 3 перейменовуємо, відповідно, Податки Прибутки, Витрати. [Додаток 16-18]
    Відкриваємо лист ^ Податки з створеною в ньому таблицею, виділяємо комірку В4 і вводимо: =0,15*, тепер відкриваємо лист Прибутки і клацаємо мишкою по комірці В6. Повертаємося у лист Податки. В комірці В3 маємо результат. Захопивши квадратик у комірці В4 можемо результат перенести у сусідні комірки – С4, D4, E4 в цих комірках теж будуть вестися підрахунки.
    Потім встановлюємо зв’язок з листом ^ Витрати. У даному листі порожня строчка з витратами на податки.
    Нам потрібно з листа Податки перенести значення у лист Витрати. Встановлення зв’язку проводимо з використанням меню опції Правкка – Специальная вставка.
    Відкриваємо лист Податки і виділяємо комірки ^ В8:Е8. Копіюємо їх вміст у буфер. Тепер відкриваємо лист Витрати, виділяємо комірки В5:Е5 і через меню Правка – Специальная вставка отримуємо діалогову панель Специальная вставка. Серед усіх опцій вибираємо “всё” і натискаємо кнопку Вставить связь.
    Лишилось заповнити рядок Податок на зарплату в листі Податки.
    Відкриваємо лист Податки, виділяємо комірку В5 і вводимо формулу =0,01*, відкриваємо лист Прибутки і виділяємо комірку В6. Отриманий результат в комірці В5 поширюємо на комірки С5, В5, Е5.
    Для роботи з шаблонами переходимо на диск C:\tutorial\practika1\ платёжка, копіюємо на диск Z і надаємо ім’я. За допомогою команд ^ Сервис – Параметры – Заголовки потім затемнили і вибрали Times New Roman Cyr. Потім вибирали певні шаблони, відповідно їх заповнювали. Особливу увагу звертали на будову шаблону і його заповнення. [Додаток 19]
    Макрос призначений для запису послідовності команд, що виконуються оператором у програмі Excel, за допомогою макроса полегшується і прискорюється робота.

Макрос забезпечує:

- підвищення продуктивності, завдяки зменшенню об'єму інформації, яка вводиться з клавіатури;
- автоматизацію складної послідовності дій;
- точність при введенні повторюваних комбінацій тих самих символів і команд в одній і тій же послідовності;
- прискорення процедур форматування і редагування;
- комбінування декількох команд;
- можливість більш швидкого вибору опцій діалогового вікна.


    Особлива зручність використання макросів у тому, що переглядаючт і редагуючи макроси вивчається мова програмування Visual Basic. [Додаток 20, 21]
    Запис макроса розпочинаємо з меню ^ Сервис опціі Макрос і Начать запись, коли відображається діалогове вікно Запись макроса, записуємо ім’я макроса і місце де ми його зберігаємо.
    Для того щоб запустити макрос по черзі виконуються команди меню ^ Сервис– Макрос – Макросы.
    Перекопійовуємо деякі дані з таблиці співробітників і по черзі запускаємо команди Сервис – Макрос і натискаємо Выполнить.

Висновок

    Проходження таких практик є важливою складовою закріплення і набуття відповідних навичок студентів, а саме щодо вступних питань майбутньої професії, вимог які потрібно виховувати в собі. На протязі навчання у ВУЗі ознайомилися що це за вид діяльності, його головні засади, зрозуміли суть цієї важливої і відповідальної в наш час професії. Адже не секрет, що в теперішніх щоб вийти з даної ситуації яка склалась в нашій державі перш за все потрібні фахівці з високим рівнем знань. Це буде можливо лише тоді, коли буде удосконалено використання комп’ютерної бази. Для визначення свого інтелектуального рівня прошли ряд тестів різних видів.
    Потрібно всебічно і актуально оволодіти знаннями, щодо використання комп’ютерної мережі. Вміти складати певні програми, які допомогли б розробляти плани для покращання економічного стану.
    При проходженні практики ми ознайомилися з декількома невідомими нам програмами по обробці таблиць, навчилися складати і робити деякі важливі підрахунки використовуючи при цьому ряд функцій різного спрямування.
    Програми для роботи з електронними таблицями є зручним засобом для автоматизації розрахунків з табличними даними. З їх допомогою можна розв’язувати і багато бухгалтерських задач. В наш час у світі існує безліч систем обробки електронних таблиць. Тому, щоб краще засвоїти і набути знання було виділено не менше 3 годин в день, які проходили під керівництвом викладачів – керівників практики.

Література

  1. Блаттнер, Патрик. Использование Microsoft Office Excel 2003.Специальное издание.: Пер.с англ.-М.:Издательский дом «Вильямс» , 2005.-864 с.

  2. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excell. Пер. с англ.М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.-464 с.

  3. Уокенбах, Джон. Excel 2003. Библия пользователя.Пер. с англ.:М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.-768 с.

Додатки

Додаток 1


 


^ Головне меню


Файл

Правка

Вид

Вставка

Формат

Сервис

Создать

Отменить набор

Cтрока формул

Ячейки...

Ячейки...

Орфография...

Открыть ...

Повторить форматирование ячеек

Строка состояния

Строки

Строка

Зависимости

Закрыть

Вырезать

Панели инструментов... 

Столбцы

Столбец

Подбор параметра...

Сохранить

Копировать

Полный экран

Рабочий лист

Лист

Cценарии...

Сохранить как...

Вставить

Масштаб...

Диаграмма

Автоформат...

Поиск решения...

Cохранить все...

Специальная вставка...

Диспетчер видов...

Макрос

Стиль...

Защита

Поиск файла...

Запомнить
Конец страницы

Размещение

Дополнения...

Сводка...

Очистить
.Функция...
Макрос...

Параметры страницы...

Удалить...
Имя
Запись макроса

Просмотр...

Удалить лист
Примечания...
Назначить макрос...

Печать

Переместить/скопировать...
Рисунок...
Параметри...

Диспетчер отчетов...

Найти...
Объект...ВООК1.XLS

Заменить...

Выход

Перейти...
Связи...
Объект...

^ Продовження додатку 1


 Данные

Окно

?

Сортировка...

Новое окно

Содержание

Фильтр

Упорядочить...

Найти справку по...

Форма...

Cкрыть

Указатель

Итоги...

Показать...

Быстрое знакомство

Таблица...

Разбить

Справка Lotus 1-2-3...

Текст по столбцам...

Фиксировать подокна

Cправка multiplan[2]...

Консолидация...

1Book2

Техническая поддержка

Структура
О программе...

Свободная таблица...Поле свободной таблицы...Обновить данныеПолучить внешние данные...Додаток 2


Заставка

Додаток 3

Список
^ Список Співробітників


N п/п

Прізвище

Ім'я

По-батькові

Дата народження

Стать

Зарплата

Посада

1

Акерман

Любов

Василівна

14.06.75

жін.

89 гр.

Повар

2

Бабій

Людмила

Миколаївна

23.05.70

жін.

100 гр.

Касир

3

Гічка

Вікторія

Володимирівна

17.11.66

жін.

96 гр.

Завсклад

4

Гусак

Наталія

Петрівна

14.10.68

жін.

95 гр.

Комірник

5

Джамал

Віра

Вадимівна

29.05.61

жін.

180 гр.

Викладач

6

Кондратюк

Параскева

Андріївна

15.02.77

жін.

143 гр.

Інженер

7

Кратюк

Валентина

Ігорівна

03.09.78

жін.

95 гр.

Тех.прац.

8

Кушнір

Володимир

Станіславович

15.08.45

чол.

132 гр.

Вчитель

9

Кущова

Світлана

Арсентіївна

27.05.74

жін.

110 гр.

Продавець

10

Левчук 

Іван

Максимович

13.07.56

чол.

90 гр.

Електрик

11

Лекай

Микола

Юрійович

25.01.49

чол.

60 гр.

Шофер

12

Ліщук

Галина

Григорівна

27.04.69

жін.

65 гр.

Швачка

13

Лущик

Ольга

Олексіївна

30.07.58

жін.

87 гр.

Секретар

14

Максімова

Інна

Василівна

12.03.67

жін.

98 гр.

Лаборант

15

Марчук

Сергій

Іванович

11.02.67

чол.

120 гр.

Вчитель

16

Панкевич

Тетяна

Миколаївна

14.12.79

жін.

76 гр.

Маляр

17

Парфенюк

Вадім

Віталійович

24.10.76

чол.

150 гр.

Менеджер

18

Пастушок

Василь

Павлович

26.04.73

чол.

90 гр.

Завгосп

19

Савчик

Віктор

Олександрович

23.04.76

чол.

785 гр.

Столяр

20

Свирид

Зоя

Іванівна

20.09.48

жін.

99 гр.

Технолог

21

Сміла

Євгенія

Володимирівна

19.12.54

жін.

120 гр.

Вчитель

22

Стафійчук

Юрій

Миколайович

28.11.76

чол.

87 гр.

Повар

23

Степанюк

Олексій

Миколайович

26.01.71

чол.

110 гр.

Бухгалтер

24

Табак

Ігор

Петрович

17.02.64

чол.

64 гр.

Шофер

25

Швець

Степан

Якович

31.07.52

чол.

134 гр.

Економіст

^ Продовження додатку 3


 

Діти

Сім.стан

Стаж роботи

Місце проживання

Дата зарахування

Кількість пропрацьованих днів

Національність

Ідентифікаційний код

3

Одружена

9

с.Іскра

03.07.95

1416

українка

910354765

1

Одружена

10

смт.Клевань

05.06.90

3244

українка

755386036

12

Одружена

7

с.Cухівці

12.09.89

3507

українка

436698775

2

Одружена

8

с.Сухівці

17.06.92

2512

українка

657563893

4

Одружена

0

м.Рівне

30.03.91

2949

українка

547638302

3

одружена

2

м.Рівне

13.02.99

116

українка

132647598

2

одружена

31

м.Рівне

03.02.97

846

українка

638572176

2

одружений

5

м.Рівне

05.08.67

11464

українець

467398265
одружена

24

м.Рівне

01.07.94

1778

українка

657843210

2

одружений

30

с.Сухівці

04.04.75

8705

українець

154378596

3

одружений

12

м.Рівне

05.02.69

10924

українець

678432054

5

одружена

21

с.Білів

04.08.87

4265

українка

657382654

3

одружена

12

м.Рівне

06.08.78

7503

українка

758463185

2

одружена

10

с.Зоря

06.03.87

4413

українка

285640187

4

одружений

1

с.Зоря

05.09.89

3514

українець

543782916
не одружена

2

м.Рівне

25.08.98

284

українка

980095473

1

одружений

2

м.Рівне

06.07.97

693

українець

658393243

2

одружений

2

с.Іскра

24.07.97

675

українець

54673097

1

одружений

28

с.Новостав

17.10.97

592

українець

546483920
одружена

19

м.Рівне

26.08.70

10363

українка

766843032

1

одружена

3

м.Рівне

01.02.80

6968

українка

344626484
не одружений

6

м.Рівне

26.07.96

1033

українець

563484032

1

одружений

13

м.Луцьк

27.08.93

2082

українець

326487549

3

одружений

24

с.Білів

29.04.86

4720

українець

647839022

6

одружений

98

м.Луцьк

03.04.75

8706

українець

243658763

5913133215966921.html
5913317073139589.html
5913415416142967.html
5913592132982480.html
5913622942781978.html