Завдання 1 - К. В. Виноградов > М. П. Лимаренко > В. М. Соколов

Завдання 1.
У дитини 2-х років з гемофагоцитарним лімфогистіоцитозом проведена спленектомія. У чому полягає основний лікувально-профілактичний захід щодо цієї дитини, з огляду на спленектомію?

А Терапія кортикостероїдами.

В. Ліквідація хронічних вогнищ інфекції.

С. Безперервний прийом адіурекрина.

Д. Лікування остеопороза.

Е. Безперервна пеніциліно-профилактика (Фао-пеніцилін) - 2 роки.


Завдання 2.

У дитини 3-х років після перенесеної ГРВІ відзначалося генералізоване збільшення лімфатичних вузлів від 0,3 до 1,0 см у діаметрі, еластичні, рухливі, безболісні при пальпації, клінічно відзначалися млявість, субфебрилитет протягом 1 місяця, втрата ваги. Після всебічного клінічного обстеження встановлений діагноз реактивної лімфоаденопатії. Яка тривалість диспансерного спостереження даної дитини?

А.Протягом 1 року.

В. Протягом 6 місяців.

С. Протягом 3-х років

Д. Протягом 1 місяця.

Е. Протягом 3-х місяців.

Завдання 3.

У дитини 7 років 3 місяці назад відзначалася лейкемоїдная реакція лімфоцитарного типу на тлі ГРВІ. Стан задовільний. У периферичній крові: Нв - 130 г/л, Ер - 3,6 Т/л, ц.п. - 0,9, Ле - 6,0 Г/л, е- 2 , п- 4, с- 58 , л- 30, м- 6, ШЗЕ - 10 мм/годину. Яка тривалість диспансерного спостереження дитини з лейкемоїдною реакцією після стабілізації стану?

А. 1 рік.

В. 2 роки.

С. 3 року.

Д. 6 місяців.

Е. Не має потреби в спостереженні.

Завдання 4.

У дитини 12 років скарги на збільшення лімфовузлів шиї по обидва боки. Пальпуються конгломерати лімфовузлів праворуч 2 / 3 см, ліворуч 1,5 / 2 см, щільні, не спаяні між собою й з навколишньою тканиною, безболісні. На рентгенограмі органів грудної клітки виявлене збільшення бронхопульмональних вузлів коренів легенів. Розробіть план диспансерного спостереження хворого з лімфогранулематозом

 1. Загальний аналіз крові.

 2. Комп'ютерна томографія.

 3. Біохімічні дослідження.

 4. Сонографія органів черевної порожнини.

 5. Усе вище перераховані дослідження.


Завдання 5.

Дитина 10 років надійшла в клініку із приводу гемолітичної анемії. Які дослідження необхідно провести в першу чергу?

 1. Дослідження сечі на жовчні пігменти.

 2. Визначення здатності крові до згортання й тривалості кровотечі.

 3. Сироваткове залізо.

 4. Загальний аналіз крові, дослідження білірубіна, трансаміназ, HBSAg, УЗД печінки, жовчного міхура.


Завдання 6.

Укажіть, які фахівці повинні спостерігати хворого гемофілією?

 1. Невропатолог.

 2. Стоматолог.

 3. Отоларинголог.

 4. Фізіотерапевт.

 5. Усе вище перераховані.


Завдання 7.

У дитини 7 років з гемофілією А розвився гемартроз правого колінного суглоба. У якій установі повинна виявлятися перша медична допомога?

 1. Дитяча поліклініка.

 2. Амбулаторний прийом лікаря-гематолога.

 3. Амбулаторний прийом лікаря-травматолога.

 4. Дитяче гематологічне відділення.

 5. Дитяче відділення.


Еталони відповідей: Завдання 1 – Е, Завдання 2 – А.


Короткі методичні вказівки до практичного заняття.

Заняття починається з перевірки викладачем цільових завдань, вирішених лікарями-інтернами в ході позааудіторної підготовки. Одночасно вони здійснюють самоконтроль, звіряючи правильність рішення завдань із еталонами відповідей до них.

Після цього, лікарі переходять до самостійного прийому хворих і знайомляться: з показаннями до консультації хворих у лікаря-гематолога; з показаннями для госпіталізації в гематологічне відділення; з комплексом обстеження хворих з різною патологією, принципами диспансеризації. Необхідно ознайомити лікарів-інтернів з консультативною, науковою й методичною роботою Інституту гематології й трансфузіології АМН України. Окремо необхідно зупинитися на сучасних програмах лікування, особливостях амбулаторного спостереження й лікування хворих з онкогематологічною патологією, із придбаними й спадкоємними анеміями, із захворюваннями системи, що згортає. Необхідно приділити увага особливостям диспансерного спостереження, профілактичним заходам. У процесі заняття необхідно вивчити медичну документацію й діючі накази.

Наприкінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль, викладач підводить підсумки заняття й дає завдання для позааудіторної підготовки підготовки до наступної теми.

Заняття проводиться відповідно до технологічній карті.

^ Технологічна карта практичного заняття.
Етапи

Час

(хв.)

Навчальні посібники

Місце проведення заняття

Засоби навчання

Оснащення

1.

Участь у ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороби

Слайдоскоп

Ноутбук

Конференц. зал


2

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести
Навчальні кімнати

3.

Самостійна робота інтернів:

- курація хворих

- рішення ситуаційних завдань

Хворі, історії хвороби, дані лабораторних і інструментальних досліджень, ситуаційні завдання.
Палати, навчальні кімнати

4.

Аналіз і корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороби, дані лабораторних і інструментальних досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми.

Слайдоскоп

Ноутбук

Палати, навчальні кімнати


5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення й підведення підсумків заняття.

20

Тести
Навчальні кімнатиДодаток до розділу 9

Хвороби органів кровотворення. Геморагічні та тромботичні захворювання

Граф логічної структури до практичного заняття :Імунологічні аспекти гематології дитячого віку

АНАМНЕЗ

Клінічні синдроми

Результати додаткових досліджень

Імунологічні зміни

Спадкоємна схильність

ІНТОКСИКАЦІЙНИЙ -

слабкість, блідість|, субфебрилітет, схуднення, зниження апетиту

Периферична дах: анемія, тромбоцитопенія, гранулоцитопенія, лімфопенія

Порушення в клітинній, гуморальній ланці імунітету, у неспецифічних факторах захисту (трансформація Т-лімфоцитів на рівні попередниць моноцито- макрофагальної системи)

Несприятливі фактори зовнішнього середовища

ПРОЛІФЕРАТИВНИЙ -

Збільшення лімфатичних вузлів, печінки, селезінки, пухлинні утворення

Кістковий мозок: гіперплазія кліток гранулоцитарного ряду, збільшення бластних кліток, зниження кількості мегакаріоцитів, багатоядерні клітки

Фізичні або емоційні перевантаження

ГЕМОРАГІЧНИЙ -

Геморагії на шкірі, кровотечі, крововиливи у внутрішні органи

Гістологія кісткового мозку:

Гіперклітинність, порушення цитоархітектоніки.
Бронхологічні, шлунково-кишкові, мозкові, кісткові симптоми.
5940934394819936.html
5941025308794717.html
5941216714239752.html
5941296440739722.html
5941430627261764.html